Polgárőr Egyesület Nyárlőrinc

"Tegyél többet annál, mint amennyiért jelenleg megfizetnek, hogy később rendelkezhess egy befektetéssel!". (Jin Rohn)

logo.jpg

 

 

 

nea-01.jpguntitled.png 

Kedves Látogató

 

Tisztelettel köszöntöm Polgárőr Egyesület Nyárlőrinc honlapján.

Az egyesület szolgáltatását mindenki számára ingyenesen végzi, tagjai kizárólag önkéntes alapon dolgoznak.

Örömmel tájékoztatom a kedves olvasókat, hogy Nyárlőrinc a környék egyik legbiztonságosabb település. Ezt a tényt az 1 főre eső legkisebb büncselekmények száma bizonyítja.

Köszönet az egyesület tagjainak és azon lakosoknak akik értesítenek bennünket, ha idegeneket látnak.

Szerencsére a "Hírek" rovatot ritkán kell szerkeszteni, mert nincs bűnügyi eseménnyel kapcsolatos cselekmény.

                                               Kiss Ferenc 

 

2019 évben Homokhátság Fejlődésért Vidékfejlesztési Egyesület területére meghírdetett Közbiztonság fejlesztése civil szervezetek bevonásával SZÉCHENY 2020 pályázaton, egyesületünk 3.157.936 forntot nyert, melyből 2.684.243 forint vissza nem térintendő támogatás.

Az polgárőr egyesület tűzoltó tagjai részére, akkumulátoros feszítővágót és 2 db védősisakot vásárolunk. Polgárőrtársaink, akik tűzoltó kiképzésben is részesültek, balesethez vonulnak és  mentési munkálatokra használják az eszközöket.

Köszönjük a Támogató Hatóságnak.

 

 2019 évben a NEA pályázaton 200.000 forint támogatást nyert egyesületünk, melyet számítógép vásárlására költünk.

 

Az Egyesület pénzügyi beszámolóit a OBH oldalán minden évről megtalálhatja minden kedves látogató. 

 

Kérem, hogy adójuk 1-%-val támogassák egyesületünk működését. Köszönjük. 

Adószámunk: 18362569-1-03

 

Közlemény

 

Az adó 1%-ból, 2016 évben, 281.251 forint felajánlás várható. Az összegből formaruházatot vásárolunk tagjaink részére.

 

A vezetőség nevében köszönetet mondok minden kedves támogatónknak!

                                     Kiss Ferenc egyesület elnöke

 

 

Közlemény

Az adó 1%-ból 2015 évben 117.461 forint felajánlást kaptunk. Az összegből formaruházatot vásárolunk.

A vezetőség nevében köszönetet mondok minden kedves támogatónknak!

 

Éves pénzügyi  beszámoló:  2015

2016 február 13án megtartott közgyűlés alkalmával elfogadta a besámolót.                                                                                          

Készítette : Kiss Ferenc egyesület elnöke:   Főkönyvi kivonat alapján                      

 1. 1.       Számviteli beszámoló

Bevételek                                

                               Nyitó kp                                  352.595                  

                             Tagdíj                                          87.500                                      

                               OPSZ , 1%, Önkorm.  tám.    1.048.461                                     

                             Kamat                                              172    

                           

                          Bevételek összesen                 1.488.728  

 

                        Kiadások

                              

                           Cégautó adó                                105.600

                            Gk. üzema.  költség                    179.571

                            Telefonkölts.                                 74.516

                              Irodaszer, nyomtatvány              54.886

                            Bankköltség                                  27.338

                               Internet                                       7.490

                            Biztosítás                                     101.188

                               Vacsora                                      98.044                                                                                          

                               Formaruha  besz.                       520.243

                               Tagdíj BKM Szöv.                            5.100

                               gk. költségtérítés                           4.500                                     

                            E.matrica                                          2.975

                               Koszorú (Kovács István)                 7.500

                        Kiadások összesen                       1.188.951

                                Pénzmaradvány                          299.777    

         

                             Összesen                                  1.488.728               

 

 

 

 1. 1.       Támogatások felhasználása

Bevételeink tagdíjbevételből, Önkormányzati támogatásból,  BKM Polgárőr Szövetség támogatásából,   az adó 1%-ból, OPSZ céltámogatásából,  kamat és egyéb bevételekből keletkeztek.

Megyei Szövetségtől kapott, és az adó 1%-a támogatást  formaruházatra költöttük.  BKM Szövetség felé határidőre elszámoltam, az 1%-ról a jelentést megtettük a NAV felé.

Cégautó adó finanszírozását az OPSZ biztosította. Ehhez a bevallásokat a könyvelő  beküldte  a NAV felé.  

       A telefonköltséget , irodaszereket, üzemanyagot, biztosítási díjakat, és egyéb kisebb

       kiadásokat az  Önkormányzat támogatásából és az előző évi pénzmaradványukból      

       biztosítottuk.

       A rendelkezésre álló pénzeszközöket kizárólag az egyesület működésére használtuk fel, mely 

       a településen élő emberek biztonságát segítette elő.

 

 1. 2.       Vagyonfelhasználás

Nagyobb  értékű vagyontárgyunk: Suzuki SX cross 4 WD személygépkocsi, mely a járőrszolgálatot és az egyesület munkát szolgálja.

Az egyesületi vagyon csökkenése csak  az amortizációból keletkezik.

     Az egyesületnek egyéb vagyona nincs,   csak a támogatásokból gazdálkodik.

         

 1. 3.       Cél szerinti juttatások

   Cégautó adó: OPSZ biztosította- elszámolás megtörtént.

 

 1. 4.       Önkormányzati és költségvetési támogatás

 

Az Önkormányzati támogatás 432.400 ft. Az összeget telefonszámlára, a gépkocsiba üzemanyagra, irodaszerekre, kötelező-, casco-, polgárőr biztosításra, formaruházatra költöttem.

A BKM polgárőr Szövetség támogatásával, az adó 1%-val elszámoltam, melyből formaruházatot vásároltunk.

Az OPSZ céltámogatással  (cégautó adó) határidőre megtörtént az elszámolás.

Az Önkormányzatnak  megtörtént  az elszámolás.

 

 

 1. 5.        Tisztségviselők juttatása

Az egyesület tisztségviselőinek  az egyesület nem biztosít ellenszolgáltatást az elvégzett feladatokért.

 

 1. 6.       Szervezet bemutatása

    Polgárőr Egyesület Nyárlőrinc, a polgárőr törvényben szabályozott törvények alapján, az alapszabályban rögzítve a törvényi kötelezettségeket, az ott leírtak alapján végzi tevékenységét.   Feladatait, a  bűncselekmények megelőzése céljából hajtja végre, Nyárlőrinc közigazgatási határain belül. Kivétel ha a rendőrségi felkérés és a külön szerződéses megállapodások esetén.

Módosított Alapszabálya 2015 május 22-én jogerőre emelkedet, mely a jelenlegi törvényi feltételeknek megfelel.

 Polgárőr egyesületünk a rendőrséggel kötött megállapodás értelmében, a lakosok biztonságérzetén igyekszik javítani, őrző figyelő szolgálatot teljesít. Jelzést ad a rendőrség részére ha szabálysértést esetleg bűncselekmény elkövetését észleli. Kölcsönösen segítjük egymás munkáját a hatékonyabb eredmény érdekében. Ezt a tevékenységet mindenki számára igyekezünk biztosítani, ellenszolgáltatás nélkül. Tevékenységünk járőröző figyelő szolgálat, mely minden éjjelre kiterjed. Nappal is segítséget nyújtunk, ha erre a lakosok kérnek bennünket telefonon. Különös figyelmet fordítunk az idős emberekre, mivel a bűnözők előszeretettel keresik az Őket.

 Az egyházközség által működtetett karitász munkáját is segítjük: a rászorulókra fokozatosabban figyelünk,  esetenként csomagokat is segítjük kiszállítani.  Szórólapokkal, beszélgetésekkel hívtuk fel figyelmüket a veszélyekre.

Hatékony munkánk eredményeként a környék egyik legeredményesebb egyesülete. 

Az egyesület tevékenységéről, eredményeiről a honlapján olvashatunk: http://polgarorsegnyarlorinc.hupont.hu/

            Záradék: A pénzügyi  jelentést a közgyűlés 2016. február 13. elfogadta.

                                                                                          

Éves pénzügyi  beszámoló:  2014

 

Készítette : Kiss Ferenc egyesület elnöke:   Főkönyvi kivonat alapján                    

 

 1. 1.       Számviteli beszámoló

Bevételek                                 

                               Nyitó kp                                  1.054.488                          

                             Tagdíj                                             72.700                                        

                               Tám. MVH+OPSZ                      6.070.400

                               Adó 1%                                       156.006

                           Biztosítás visszatér.                            19.654

                            Kamat                                                    671                             

                          Bevételek összesen                  7.373.919

 

                        Kiadások

                               Vásárlás  Suzuki                     5. 000.001

                            Biztosítás                                      125.382

                            Gk. fent.  költség                            92.604

                               Üzemanyagkölt.                         207.803                        

                               Irodaszer, nyomtatvány                 2.100

                               Tagdíj BKM Szöv.                            5.100

                               Telefonkölts.                                 49.833

                               Bankköltség                                  76.026

                               Autóskamera                                22.900                                  

                                Formaruha  besz.                    1.147.896

                               Cégautó adó                                  52.800

                                            igénybevett  szolg.          165.780

                              Tel. részlet                                      12.000

                                Egyéb anyagkölts.                         61.099                                            

                        Kiadások összesen                       7.021.324

                                Pénzmaradvány                          352.595

                             Összesen                                   7.373.919

 

 

 

 1. 1.       Támogatások felhasználása

Bevételeink tagdíjbevételből, Önkormányzati támogatásból, Takarékszövetkezeti támogatásból, BKM Polgárőr Szövetség támogatásából,   az adó 1%-ból ,  MVH pályázatból, kamat és egyéb bevételekből keletkeztek.

A  Takarékszövetkezettől kapott támogatásért, írt elő reklámozási kötelezettséget  az egyesület rendezvényein,  melynek eleget tettünk.

MVH pályázatunk nyert,  melyet a pályázati cél, Suzuki SX cross 4WD  személygépkocsi beszerzésére fordítottunk. A támogatással elszámoltam.

Megyei Szövetségtől kapott, és az adó 1%-a támogatást  formaruházatra, biztosításokra és kisebb értékű tárgyi eszközökre költöttük.  Szövetség felé határidőre elszámoltam, az 1%-ról a jelentést megtettük a NAV felé.

Cégautó adó finanszírozását az OPSZ biztosította. Ehhez a bevallásokat beküldtük a NAV felé. Az OPSZ felé  határidőre elszámoltam.

       A fel nem sorolt költségeket az egyesület előző évi pénzmaradványiból finanszíroztuk.

       A rendelkezésre álló pénzeszközöket kizárólag az egyesület működésére használtuk fel, mely 

       a településen élő emberek biztonságát segítette elő.

 

 1. 2.       Vagyonfelhasználás

Nagyobb  értékű vagyontárgyunk: Suzuki SX cross 4 WD személygépkocsi, mely a járőrszolgálatot és az egyesület munkát szolgálja.

                 Az egyesületnek egyéb vagyona nincs, csak a támogatásokból gazdálkodik.

 

 1. 3.       Cél szerinti juttatások

                 Cél szerinti  támogatás: MVH pályázat: Suzuki SX cross 4WD szemlygépkocsi.

   Cégautó adó: OPSZ biztosította- elszámolás megtörtént.

 

 1. 4.       Önkormányzati és költségvetési támogatás

 

Az Önkormányzati támogatás 350.000ft. Az összeget telefonszámlára, a gépkocsiba üzemanyagra, irodaszerekre, számítógép javításra és formaruházatra költöttem.

Az Önkormányzati kölcsönt határidőre visszafizettem (4.650.000ft), melyet a Suzuki SX cross 4WD finanszírozását segítette. ( Az MVH pályázat utólagos finanszírozású.)

A gépkocsival végeztük a tanyasi járőrszolgálatot. Az egyetlen  telefonnal tartjuk a kapcsolatot a rendőrséggel, polgárőrökkel, intézzük az egyesület ügyeit.

Az Önkormányzatnak  megtörtént  az elszámolás.

 

 

 1. 5.        Tisztségviselők juttatása

Az egyesület vezetősége, az elvégzett munkát, kizárólag önkéntes alapon, anyagi ellenszolgáltatás nélkül, a település lakossága részére  végzi.

 

 1. 6.       Szervezet bemutatása

    Polgárőr Egyesület Nyárlőrinc, a polgárőr törvényben szabályozott törvények alapján, az alapszabályban rögzítve a törvényi kötelezettségeket, az ott leírtak alapján végzi tevékenységét,   feladatait, a  bűncselekmények megelőzése céljából hajtja végre, Nyárlőrinc közigazgatási határain belül. Kivétel ha a rendőrségi felkérés és a külön szerződéses megállapodások esetén.

 Polgárőr egyesületünk a rendőrséggel kötött megállapodás értelmében, a lakosok biztonságérzetén igyekszik javítani, őrző figyelő szolgálatot teljesít. Jelzést ad a rendőrség részére ha szabálysértést esetleg bűncselekmény elkövetését észleli. Kölcsönösen segítjük egymás munkáját a hatékonyabb eredmény érdekében. Ezt a tevékenységet mindenki számára igyekezünk biztosítani, ellenszolgáltatás nélkül. Tevékenységünk járőröző figyelő szolgálat, mely minden éjjelre kiterjed. Nappal is segítséget nyújtunk, ha erre a lakosok kérnek bennünket telefonon. Különös figyelmet fordítunk az idős emberekre, mivel a bűnözők előszeretettel keresik az Őket. Szórólapokkal, beszélgetésekkel hívtuk fel figyelmüket a veszélyekre.

Hatékony munkánk eredményeként a környék egyik legeredményesebb egyesülete. 

2014 évben egyesületünk  „ Polgárőr Község” címet  nyerte.

Az egyesület tevékenységéről, eredményeiről a honlapján olvashatunk: http://polgarorsegnyarlorinc.hupont.hu/

 

 

            Záradék: A pénzügyi  jelentést a közgyűlés 2015. február 7. elfogadta.

 

 

 Közlemény

Az adó 1%-ból 2014 évben 156.006 forint felajánlást kaptunk. Formazuházatot szeretnénk belőle vásárolni.

A vezetőség nevében köszönetet mondok minden kedves támogatónknak!

 

 

 

Közhasznúsági jelentés 2013 év

 

Készítette : Kiss Ferenc egyesület elnöke:   Főkönyvi kivonat alapján

                    1.       Számviteli beszámoló

Bevételek                                

                               Nyitó kp                                      505.939

                             Tagdíj                                              80.500                                        

                               Támogatás                                1.311.500

                               Adó 1%                                        103.275

                            Kamat                                                 4.493

                                                       

                          Bevételek összesen                  2.005.707

 

                        Kiadások

                               Gk. fent.  költség                        60.610

                               Üzemanyagkölt.                        145.581

                               Egyéb költs.                                  44.776                        

                               Irodaszer, nyomtatvány               6.515

                               Polgárőr logó                               55.000

                               Közgyűlési vacsora                      71.918

                               Tagdíj BKM Szöv.                            5.100

                               Telefonkölts.                                 55.426

                               Bankköltség                                   28.065

                               Biztosítási díj                                 39.193

                                Formaruha  besz.                       342.195

                               Egyéb igénybevett szolg.            78.840

                              Telefonvásárlás                            18.000

                        Kiadások összesen                         951.219

 

                         Bev. összesen                              2.005.707

                               Kiad. összesen                           951.219

                               Bank egyenleg                        1.054.488

                                Kamatozó számlaegyenl.       254.351

                               Pénztárban                                     31.250

                       

 

 1. 2.       Támogatások felhasználása

Bevételeink tagdíjbevételből 80.500ft, Önkormányzati támogatásból 350.000ft, Takarékszövetkezeti támogatásból 40.000ft, BKM Polgárőr Szövetség támogatásából 883.000ft,   az adó 1%-ból 103.240ft,  postai támogatás 38.000ft, kamat 4493ft és egyéb bevételekből keletkeztek.

A  Takarékszövetkezettől kapott 40.000ft írt elő reklámozási kötelezettséget is az egyesület rendezvényein, a támogatásért cserébe, melynek eleget tettünk.

Egyéb igénybe vett szolgáltatás: postai támogatás 38.000ft volt, melyért az opel műszaki vizsgáztatása történt meg.

Folyamatban van egy MVH pályázatunk, mely elkészítését pályázatíró végezte. Előlegként 30.000ft-ot utaltam át részére. Várhatóan ez meg fog térülni a pályázat nyerése esetén. (Ez az összeg szintén az igénybe vett szolgáltatás címszó alatt szerepel.)

Megyei Szövetségtől kapott 240.000ft és az adó 1%-a 103.240ft-ért formaruhát vásároltunk tagjaink részére.  A formaruházathoz lett felhasználva a polgárőr ruhára varrott logó,  melyet 55.00 forintért vásároltunk. Szövetség felé határidőre elszámoltam.

Szintén a Megyei Szövetségtől kapott, decemberben átutalt 643.000ft támogatásból folyamatban van a formaruha vásárlás, melynek elszámolása 2014. március 15-ig.

Telefonszámlára 55.426, vásárlásra 18.000 forintot költöttünk, mellyel a polgárőrök ügyeit       

             intéztük,  tartottuk a  kapcsolatot a rendőrökkel és az őrökkel.

Bank költségünk 28.065 forint tett ki.

Tagdíj bevétele a közgyűlési vacsorát biztosította.

Egyéb költségekre és irodaszerekre 51.291 forintot fordítottunk .

 

       A rendelkezésre álló pénzeszközöket kizárólag az egyesület működésére használtuk fel, mely 

       a településen élő emberek biztonságát segítette elő. A gépkocsival intézzük az egyesületi

       ügyeket, biztosítjuk a külterületi járőrszolgálatot.

 

 

 1. 3.       Vagyonfelhasználás

                 Az egyesületnek vagyona nincs, csak a támogatásokból gazdálkodik mellyel elszámoltam.

 

 1. 4.       Cél szerinti juttatások

                 Cél szerinti konkrét támogatás nem volt.

 

 1. 5.       Önkormányzati és költségvetési támogatás

    Önkormányzati támogatásunk  350.000 forint, melyet az egyesület működésének fenntartására, gépkocsi javítására üzemanyag költség fedezésére használtuk fel. A gépkocsival végeztük a tanyasi járőrszolgálatot. Az egyetlen  telefonnal tartjuk a kapcsolatot a rendőrséggel, polgárőrökkel, intézzük az egyesület ügyeit. Az egyéb költségek a biztosítások, bankköltségek, tagdíj, irodaszerek, nyomtatványok kiadásait fedik le.

Az Önkormányzatnak  megtörtént  az elszámolás, mely később belső ellenőri vizsgálattal zárul. Az előző években elmarasztaló véleményt nem fogalmazott meg a belső ellenőr velünk szemben.

 

 

 1. 6.        Tisztségviselők juttatása

Az egyesület vezetősége, az elvégzett munkát, kizárólag önkéntes alapon, anyagi ellenszolgáltatás nélkül, a település lakossága részére  végzi.

 

 1. 7.       Szervezet bemutatása

    Polgárőr Egyesület Nyárlőrinc, a polgárőr törvényben szabályozott törvények alapján, az alapszabályban rögzítve a törvényi kötelezettségeket, az ott leírtak alapján végzi tevékenységét,   feladatait, a  bűncselekmények megelőzése céljából hajtja végre, Nyárlőrinc közigazgatási határain belül. Kivétel ha a rendőrségi felkérés és a külön szerződéses megállapodások esetén.

 Polgárőr egyesületünk a rendőrséggel kötött megállapodás értelmében, a lakosok biztonságérzetén igyekszik javítani, őrző figyelő szolgálatot teljesít. Jelzést ad a rendőrség részére ha szabálysértést esetleg bűncselekmény elkövetését észleli. Kölcsönösen segítjük egymás munkáját a hatékonyabb eredmény érdekében. Ezt a tevékenységet mindenki számára igyekezünk biztosítani, ellenszolgáltatás nélkül. Tevékenységünk járőröző figyelő szolgálat, mely minden éjjelre kiterjed. Nappal is segítséget nyújtunk, ha erre a lakosok kérnek bennünket telefonon. Különös figyelmet fordítunk az idős emberekre, mivel a bűnözők előszeretettel keresik az Őket. Szórólapokkal, beszélgetésekkel hívtuk fel figyelmüket a veszélyekre.

Hatékony munkánk eredményeként a környék egyik legeredményesebb egyesülete, melyre mindannyian büszkék lehetünk.

A törvényeknek megfelelően az alapszabályunkat átalakítottuk, a közgyűlésen elfogadtuk, a bíróságon bejegyeztettük. 

A rendőrséggel megállapodást kötöttünk a törvényeknek megfelelően.

Az egyesület tevékenységéről, eredményeiről a honlapján olvashatunk: http://polgarorsegnyarlorinc.hupont.hu/

 

 

            Záradék: A közhasznúsági jelentést a közgyűlés 2014. január 18-án  elfogadta.

 

 

 

 

 Közlemény

Köszönjük, hogy adójuk 1%-val támogatták egyesületünket 2013-ban is, mely 103.250ft. 

Melyet kiegészítve a Bács Kiskun Megyei Szövetségtől kapott támogatással, polgárőreink részére formaruhát vásárolunk.

 

 Bízunk abban, hogy a jövöben is a lakosság megelegdetten és nyugodtan éli mindennapjait Nyárlőrinc településen.

 

Köszönettel. Kiss Ferenc egyesület elnöke

Közlemény

 2013. március 2-án megtartottuk közggyűlésünket.  A közgyűlés alkalmával a lemondott Túri Zsolt elnökhelyettes   helyett Zoboki Károlyt választottuk meg.    

 2012 évben 88.212 forint támogatást kaptunk az adó 1%-ból.

Mindenkinek köszönetet mondunk a segítségért. 

Az támogatásból és a megyei szövetségtől kapott 100.000 forintból éjjellátót és digitális fényképezőgépet vásárollunk.

 

 Közlemény

 2011 évre 108.992 forint támogatás kaptunk az adó 1%-ból.

Köszönjük támogatásukat.

Az összeget formaruhákra költöttük. 


 

Közhasznúsági jelentés 2012 év

 

Készítette : Kiss Ferenc egyesület elnöke:   Főkönyvi kivonat alapján

                    

      Számviteli beszámoló

Bevételek                                

                               Nyitó kp                              150.364

                                                                                                                      Tagdíj                                     83.500                               

                                MVH.tám és 1%              577.558

                               Önk. tám.                         350.000

                              OPSZ tám.                        231.000

                            Tak.Szöv. tám.                   40.000

                            Magánszem. tám                 16.000

                            Kamat                                       626

                            Kerekítés                                      4

                            Tev. kapcs. 4541                22.941

                          Bevételek összesen        1.471.993

 

                        Kiadások

                               Gk. fent. +üa.  költség   264.478

                               Egyéb anyagkölts.               37.831

                              Reklámkölt.                                       3.810                                 

                                Irodaszer, nyomtatvány     40.043

                               Közgyűlési vacsora            103.086

                               Tagdíj BKM Szöv.                    5.100

                               Telefonkölts.                        34.274

                               Bankköltség                          24.006

                               Biztosítási díj                        40.732

                               Tárgyi eszköz besz.           405.875

                                Költségv. elsz. kam.              6.819

                        Kiadások összesen               966.054

 

                              

                               Bank egyenleg                 485.794

                               Pénztárban                          20.145

                        Összesen                            1.471.993

 

 

 1. 2.       Támogatások felhasználása

Bevételeink tagdíjbevételből 83.500ft, Önkormányzati támogatásból 350.000ft, Takarékszövetkezeti támogatásból 40.000ft, BKM Polgárőr Szövetség támogatásából 231.000ft,  MVH pályázati támogatás (utólagos kifizetés) és az adó 1%-ból 577.558ft,  magánszemélyek támogatásából 16.000ft , kamat 626ft keletkeztek.

Támogatásainkat az egyesület működési kiadásaira kaptuk. A  Takarékszövetkezet írt elő reklámozási kötelezettséget is az egyesület rendezvényein, a támogatásért cserébe, melynek eleget tettünk.

Az elszámolásokat az előírásnak megfelelően, határidőre teljesítettem. Az Önkormányzatnak  a tárgyévet követően elszámoltam, mely később belső ellenőri vizsgálattal zárul. Az MVH-tól kapot támogatást az elszámolás után utalták ki. BKM Szövetségtől kapott támogatásból 200.000ft-tal határidőre elszámoltam. A 31.000ft-tal 2013 január 31-ig kellett elszámolni, melyet megtettem.

       A rendelkezésre álló pénzeszközöket kizárólag az egyesület működésére használtuk fel, mely           a településen élő emberek biztonságát segítette elő. A legnagyobb kiadást az egyesületnek a szolgálati gépkocsi fenntartása üzemanyag, javítás 264.470 ft-ot, biztosításra 40.732ft-ot költöttük. A gépkocsival intézzük az egyesületi ügyeket, biztosítjuk a külterületi járőrszolgálatot.

Tárgyi eszközökre 405.875 ft-ot költöttünk. Laptopot, éjjellátó készüléket és fényképezőgépet vásároltunk, mely az egyesület hatékonyabb munkályát segítzi

Közgyűlési vacsorára  103.086 forintot, tagdíjra 5.100-at költöttünk.

Telefonszámlára 34.274 forintot költöttünk, mellyel a polgárőrök ügyeit intéztük, tartottuk a   kapcsolatot a rendőrökkel és az őrökkel.

Bank költségünk 24.006 forint tett ki.

Egyéb költségekre és irodaszerekre 77.874 forintot fordítottunk, reklámra 3810-et.

 

 

 

 1. 3.       Vagyonfelhasználás

                  Az egyesületnek vagyona nincs, csak a támogatásokból gazdálkodik mellyel elszámoltam.

 1. 4.       Cél szerinti juttatások

Cél szerinti konkrét támogatás nem volt.

 1. 5.       Önkormányzati és költségvetési támogatás

            Önkormányzati támogatásunk  350.000 forint, melyet az egyesület működésének fenntartására, technikai eszközök beszerzésére fordíthatunk. A keretet a tanyasi járőrszolgálat finanszírozására, telefonszámlákra és az egyéb költségek fedezésére fordítottuk. A támogatással 2013 január 31-ig a törvényeknek megfelelően elszámoltam.

            Bács Kiskum Megyei Polgárőr Szövetségtől  230.000 ft kapott támogatásból 100.000-ból laptopot, 100.000-ból és az adó 1%-ból kapott 83.000-ból éjjellátó készüléket és fényképezőgépet vásároltunk. Az Önkormányzati támogatásból egészítettünk ki, amikor nem állt elegendő fedezet a támogatásból.  30.000 forint támogatást 2013 januárjában számoltam el, melyet szoftverre költöttünk.

 1. 6.       Tisztségviselők juttatása

      Az egyesület munkáját kizárólag önkéntes alapon társadalmi munkában végezzük. Semmilyen juttatásban, költségtérítésben nem részesültünk.

 

 1. 7.       Szervezet bemutatása

             Polgárőr egyesületünk a rendőrséggel kötött megállapodás értelmében, a közigazgatási határain belül a lakosok biztonságérzetén igyekszik javítani. Kölcsönösen segítjük egymás munkáját a hatékonyabb eredmény érdekében. Ezt a tevékenységet mindenki számára igyekezünk biztosítani, ellenszolgáltatás nélkül. Tevékenységünk járőröző figyelő szolgálat, mely minden éjjelre kiterjed. Nappal is segítséget nyújtunk, ha erre a lakosok kérnek bennünket telefonon. Különös figyelmet fordítunk az idős emberekre, mivel a bűnözők előszeretettel keresik az Őket. Szórólapokkal, beszélgetésekkel hívtuk fel figyelmüket a veszélyekre.

Hatékony munkánk eredményeként a környék egyik legeredményesebb egyesülete, melyre mindannyian büszkék lehetünk.

A törvényeknek megfelelően az alapszabályunkat átalakítottuk, a közgyűlésen elfogadtuk, a bíróságon bejegyeztettük, mely jogerőre emelkedett. 

A rendőrséggel megállapodást kötöttünk a törvényeknek megfelelően.

Az egyesület tevékenységéről, eredményeiről a honlapján olvashatunk.

 

 

            Záradék: A közhasznúsági jelentést a közgyűlés 2013. március 2-án  elfogadta.

 

 

 

Közhasznúsági jelentés 2011 év

 

Készítette : Kiss Ferenc egyesület elnöke 

1.       Számviteli beszámoló

Bevételek                                

                               Nyitó kp                              255.895

                                Tagdíj                                  79.500

                                Támogatások                    690.000

                               Szja 1%                                108.992

                               Banki kamat                          3.207

                          Bevételek összesen         1.137.594

 

                        Kiadások

                               Gk. fenntartási  költség                 53.545

                               Üzemanyag                       257.035

                               Egyéb költség                     57.285

                               Irodaszer, nyomtatvány    4.950

                               Postakölts.                               945

                               Tagdíj BKM Szöv.                 5.000

                               Telefonkölts.                      39.802

                               Bankköltség                        21.252

Biztosítási díj                      39.196

Formaruha                         300.700

Zsaruszoftver                   200.000

Telefonbeszerzés               7.520

                        Kiadások összesen              987.230

                               Egyenleg                            150.364

                               Bank egyenleg                 129.939

                               Pénztárban                          20.425

 

 

2.       Támogatások felhasználása

Bevételeink tagdíjbevételből 79.500ft, Önkormányzati támogatásból 350.000ft, Takarékszövetkezeti támogatásból 50.000ft, BKM Polgárőr Szövetség támogatásából 230.000ft, Posta támogatásából 30.000ft, Szja támogatásból 108.992ft, magánszemélyek támogatásából 30.000ft  lettek.

Támogatásainkat az egyesület működési kiadásaira kaptuk. A  Takarékszövetkezet írt elő reklámozási kötelezettséget is az egyesület rendezvényein, melynek eleget tettünk.

Az elszámolásokat az előírásnak megfelelően, határidőre teljesítettem. Az Önkormányzati elszámolás a tárgyévet követően a belső ellenőri vizsgálattal zárul, melyet megfelelőnek találtak.

 

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 1
Tegnapi: 4
Heti: 1
Havi: 298
Össz.: 88 809

Látogatottság növelés
Oldal: Főoldal
Polgárőr Egyesület Nyárlőrinc - © 2008 - 2023 - polgarorsegnyarlorinc.hupont.hu

A HuPont.hu jelszava az, hogy itt a honlapkészítés ingyen van! Honlapkészítés Ingyen

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »